7. Aktuelle linker

 • Innst. S. nr. 135 (2004-2005) - utdrag, s. 16-17
  Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen
  St.meld. nr. 47 (2003-2004)
  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om innovasjonsverksemda for miljøvennlege gasskraftteknologiar mv.
 • GEA Update July 30 2007 - utdrag, s. 22-23
 • Norsk patent NO302781
  Einar Langset
  Anvendelse av minst to adskilte brønner til utvinning av hydrokarboner til utvinning av geotermisk energi
August 2013 All rights reserved ELI AS Nils Hertzbergsv. 4, N6413 Molde, Tlf. 71 21 82 68. Faks: 71 21 82 69. Mobil: 920 83 052. Org NO 871 162 042 MVA