8. Om ELI AS

Selskapet ELI AS er et 100% heleid norsk aksjeselskap med noen få private- og industri aksjonærer. Vi er knyttet til to familier i Molde. Selskapet drives fra kontoret i Molde.

Aksjekapitalen er på 590.000 kroner.

Selskapets bakgrunn

Selskapets leder Einar Langset (62 år), snr. elektroing. i elektroteknisk fabrikkindustri og i oljeindustrien i Norge i 37 år. Eget selskap ELI AS, som også kan skrives: Einar Langset Industrier AS, ble registrert i 1994 i Stavanger og flyttet i 1999 til Molde.

Einar Langset er gründeren med

 • 15 års erfaring fra arbeid i oljemiljøet i Stavanger: DnV, Veritec, Brown & Root, Halliburton
 • 17 års industrierfaring fra Molde: Glamox AS

Vårt hovedprodukt

Selskapets hovedprodukt er å konstruere, bygge og selge det miljøvennlige og fornybare elkraftverket ELI Mark2 som utnytter jordvarmen i varmt brønnvann i olje- og gassbrønner. Det er modulbygget og plasseres i 3 - 4 ISO kontainere, 21", som EPC kontrakt og nøkkel-kontrakt.

Selskapet skal ha en godkjent EPC kontraktør som er ansvarlig for gjennomføring og leveranse med oppfølgende service til kundene som er olje- selskaper, energiselskaper i geotermisk energi, myndigheter, miljø investorer, strømnett selskaper, kapitalinvestorer, konsesjonshavere, boreselskaper og geoseismiske selskaper.

Selskapet ELI AS har skriftlig bekreftelse på fremtidig mulig teknisk samarbeide innenfor spesielle fagfelt fra industribedrifter og forskermiljø i verdenstoppen rundt om i verden.

Selskapets slagord:
"Prudence in decision-taking. Action in Power. ELI - Electricity by Liquid Injection. TM"

Virksomhetens art og formål

”Selskapets vedteksfestede formål er
å utvikle og drive forretningsvirksomhet
med ELI – Energy by Liquid Injection,
det miljøvennlige konsept for fornybar energi
fra lavtemperatur jordvarme i olje- og gassbrønner
og borede brønnsløyfer.”

Dette innebærer:

 1. Utnyttelse av varmen i jordskorpa.
 2. Utnyttelse av allerede investert kapital til fortsatt å skape bærekraftige arbeidsplasser, nye produkter i olje- og gassindustrien,vesentlig reduksjon av C02- og NOx-utslippene, elektrisk kraft til konkurransedyktig pris,
 3. Selge lisenser på patenter.

Eiere

 • Einar Langset 79% – styreleder og majoritetseier
 • Svein Fredrik Tande 10% – direktør i Heimdal Propulsion Norway AS
 • Svein Tore Tande 10% – ingeniør i Heimdal Propulsion Norway AS
 • Øvrige 1% – familie Langset

Styret ELI AS

 • styreleder Einar Langset, Molde
 • nestleder Astrid L. Langset, Trondheim
 • styremedlem Martha Langset, Oslo
 • varamedlem Oddbjørg Kr. Langset, Molde

 

August 2013 All rights reserved ELI AS Nils Hertzbergsv. 4, N6413 Molde, Tlf. 71 21 82 68. Faks: 71 21 82 69. Mobil: 920 83 052. Org NO 871 162 042 MVA